MENU
Aula_close Layer 1
Middelfart kommune
Mobil menu

Sorgplan

I forbindelse med dødsfald eller alvorlige ulykker blandt skolens elever eller deres nærmeste familie træder følgende i kraft.


1.    Straks en medarbejder er vidende om et dødsfald eller ulykke meddeles dette hurtigst muligt en person fra skolens ledelse.

2.    Skolens ledelse tager hånd om at samle involverede klasselærere + evt 2. lærer for at skabe afklaring i situationen på følgende

2.1.    Hvad er sket
2.2.    Hvem tager kontakt til familien, klasselærer eller skolens leder
2.3.    Hvilke ressourcepersoner vil være aktuelle at inddrage 
2.4.    Skal der evt. meddelelse til øvrige hjem
2.5.    Hvordan takles klassen
2.6.    Hvad gør klassen over for familien, evt. blomster
2.7.    Hvilke materialer kan være nyttige at inddrage
2.8.    Læreres og elevers deltagelse ved begravelse
2.9.    Handleplan for tiden efter
2.10.    Andet

3.    Skolens øvrige personale orienteres så hurtigt som muligt, og evt. i flere omgange.

4.    Det er vigtigt som medarbejder, at man holder sig til den viden der gives fra ledelsen om hvad der er sket, så der ikke tegnes forkerte billeder.

5.    Ved dødsfald blandt elever flages på halv på dødsdag og ved begravelsen.

6.    Ved dødsfald blandt forældre eller nærmeste familie flages på halv ved begravelsen.

7.    Skolen sender blomster til begravelsen