Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skole-hjem samarbejde

Skole-hjem samarbejdet i Strib SFO

Sammenhæng:

Strib Skole arbejder ud fra et helhedssyn, hvor pædagoger har et tæt samarbejde med klassens lærere og er fuldgyldige medlemmer af klassens team. Pædagogen har 200 timer årligt til skolesamarbejde / undervisning + timer til møder og forberedelse.

Mål:

Vi ønsker at styrke samarbejdet mellem lærer – pædagog og hjemmet. Vi ønsker på denne måde at sikre barnets optimale trivsels og udviklingsbetingelser.

Tiltag:

Der skal være en god kommunikation i teamet – og en vedvarende gensidig orientering om det enkelte barn og klassen. Fælles deltagelse i skole-hjem samtaler og ved hjemmebesøg, så skolen repræsentere helhedstanken omkring barnet og dets skoleliv. Der skal prioriteres fælles skemalagte teammøder, hvor dagsordenen indeholder drøftelser af børnenes trivsel og udvikling i skolelivet. Der være særlig indsats på fælles projekter; skole og SFO – dette kunne være Stjerneuger, så børnene oplever helheden mellem skole og SFO – og faggrupperne får et tydeligt fælles at arbejde sammen om.

Tegn:

Pædagogerne skal i årgangsteamet fortsat drøfte og evaluere deltagelse i skole-hjem besøg på 1. årgang og vigtigheden deraf i forhold til helhedssynet. Og løbende evaluerer samarbejdet med skole – SFO og hjemmet. Vi skal i hverdagen hele tiden have fokus på et bedre og udviklende samarbejde; - lig med tryghed for børnene – og er den grundlæggende udviklingsbetingelse. Kendskab til børnene og deres familier er lig med tryghed for alle parter. Helhedstanken bidrager til denne. Der skal opleves gensidigt respekt i forhold til faggruppernes og familiens kompetence og kendskab. Der skal skabes synlighed omkring samarbejdet, så forældrene har en tryghed og vished om, at vi har en forståelse for det hele menneske i indskolingen – både når det gælder læring – og de sociale kompetencer.

Vi skal bygge bro mellem skole og fritid – og børnene skal frem for alt møde nærværende voksne der har forståelse og indsigt i deres liv og familier.

Evaluering:

Vi skal på årgangsmøder og SFO´ens personalemøde løbende evaluere ”Den røde tråd”. Er der sammenhæng i barnets skoleliv; undervisning – SFO og hjemmet. Vi skal bruge ovenstående viden og indsigt som en del af elevplanerne.

Vi skal have fokus på at overholde fælles aftaler – og gøre det vi siger vi gør! Og føre aftaler til referat. Fælles holdning til: handling bag ordene.