Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Brug af private devices

Strib Skole ønsker i samarbejde med elever, forældre og medarbejdere at skabe en skole, hvor digitale medier som fx mobiltelefoner og computere er naturlige elementer i elevernes skoleliv. På den måde ønsker vi, i overensstemmelse med skolens værdigrundlag og i respekt for både undervisningen og det sociale fællesskab, at fremme en tidssvarende kultur med digital dannelse, net-etik og teknologiforståelse – samt med en positiv tilgang  til de digitale muligheder.

Brugen af digitale medier, herunder også læringen i digital dannelse og etik, er et delt ansvar mellem skole og forældre. Vi ønsker, at eleverne lærer at se værdien i at bruge de digitale medier hensigtsmæssigt som nyttige arbejds- og læringsredskaber til fx vidensøgning, regnemaskine, fotografering, social interaktion mm. Dette, med afsæt i at nærværet i den virkelige verden har den væsentligste værdi – både i undervisningen og i  frikvartererne. Lærerne har altid frihed til, i rimeligt omfang og perioder, at indføre mobilfri tid.

Har elever behov for at komme i kontakt med forældre eller har forældre behov for at komme i kontakt med deres barn i skoletiden, sker dette ved at ringe fra/til skolens telefoner.

Opstår der en konfliktsituation i skoletiden, hjælpes eleverne bedst ved at kontakte en af skolens voksne, som har den faglige kompetence til at håndtere situationen. Eleverne bør derfor ikke kontakte sine forældre i skoletiden for at få hjælp til konfliktløsning.

Skolen har ikke en forsikring, der dækker private, digitale medier medbragt i skolen. Det er altså på eget ansvar, at disse medbringes.

Generelt gælder det, at digitale medier ikke må bruges til at tage billeder, optage video eller lyd af andre elever, personale m.fl., medmindre der er samtykke fra den enkelte, og at det er aftalt med skolens personale i forbindelse med undervisning.

Principper for anvendelse af digitale medier

0. til 6. klasse

Brugen af private devices er kun tilladt i skoletiden, såfremt det er i undervisningen. Har en elev et særligt behov for at medbringe fx en mobiltelefon, skal denne være slukket og ligge i tasken, indtil andet  aftales med skolens personale. I undervisningen anvendes primært Chromebooks, som er udleveret af skolen.

7. til 9. klasse

Brugen af private devices er ikke tilladt i timerne, medmindre undervisningen kræver det.

Skolen anbefaler, at eleverne holder private devices slukket i frikvartererne. 

Klassens team kan selv lave yderligere indsatser og aftaler - fx at der kan være kortere mobilfri perioder.

Karlsvognen 

Karlsvognen har sine egne principper for brug af devices, da der bl.a. er stor aldersspredning og individuelle elev behov og hensyn der skal tages højde for. Teamet aftaler derfor med det enkelte barn og dennes forældre, hvordan devices skal bruge og opbevares når den ikke er i brug. 

 

Hvis du bryder principperne

Sker det, at du ikke overholder et eller flere principper, har læreren/pædagogen lov til at inddrage din telefon eller anden device, hvorefter den kan hentes hos læreren eller på  kontoret ved skoledagens afslutning. Ved gentagne tilfælde kontakter skolen hjemmet for at indgå i en konstruktiv dialog om den konkrete udfordring.

 

Godkendt i skolebestyrelsen den 20. juni 2022

Dokumenter

Princip for brug af devices Bilag1.pdf

Shape Created with Sketch.