MENU
Aula_close Layer 1
Middelfart kommune
Mobil menu

Mobiltelefoner

Strib Skoles mobilpolitik tager sit afsæt i, at vi ønsker at danne børnene til at bruge og anvende telefonerne på en måde, som er i respekt for undervisning og det sociale samvær. Skolen bygger derfor ikke mobilpolitikken på en forbudskultur.

Vi anser dannelsesopgaven som værende en opgave, der både udvikles og understøttes i hjemmet og i skolen. Skolen vil i samarbejde med hjemmet arbejde aktivt med net-etik, hvor temaet er interaktion mellem kammeraterne på en respektfuld måde og ruste eleverne i forhold til faldgruber på nettet, så de passer på hinanden og sig selv.

Vi ønsker, at eleverne lærer at se værdien i at bruge telefonerne hensigtsmæssigt til videnssøgning, notetagning, social interaktion mm. samtidig med at det er tydeligt, at nærværet i den virkelige verden også har en værdi – både i forhold til det faglige, indlæringsmæssige og det sociale.

Hvis der er en konfliktsituation i skolen, bør eleven ikke kontakte sine forældre via egen telefon for at få hjælp. Eleverne hjælpes bedst ved at kontakte en af klassens eller skolens voksne.

Skolen har ikke forsikring, der dækker mobiltelefoner i skolen.

0. til 3. klasse

Telefonen skal opbevares i tasken i skole- og SFO-tiden. Telefonen kan bruges, hvis det aftales med en lærer eller en pædagog i forhold til undervisningen. Hvis telefonen bruges i SFO-tiden, er det efter aftale med pædagogerne.

I overgangen fra 3. til 4. klasse kan der laves aftaler, der understøtter elevernes dannelse i forhold til brug af telefonen, så de er rustet til at håndtere den større frihed, der er med telefonerne på mellemtrinnet. Klassens team kan selv lave yderligere indsatser og aftaler – fx at der kan være kortere mobilfri perioder.

4. til 9. klasse

Telefonerne må bruges efter aftale med lærerne. Hvis ikke telefonener er i brug, skal de ikke forstyrre undervisningen.

Telefonen må bruges i frikvarteret.

Klassens team kan selv lave yderligere indsatser og aftaler - fx at der kan være kortere mobilfri perioder