Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Kost og sundhed

Kost- og sundhedspolitik

Vision:

Det er skolens vision, at vi ved at sætte fokus på vigtigheden af sund kost og motion, og af at eleverne tilegner sig gode og sunde motions og kostvaner, kan gavne elevernes koncentrationsevne, indlæring og trivsel i almindelighed.
På længere sigt er det vores vision, at dette kan danne grundlaget for et rask og sundt voksenliv uden livsstilssygdomme.

Motto:                            

  ”SUNDE VALG SKAL VÆRE LETTE VALG”
Dette betyder, at vi arbejder for at skabe rammer på skolen, som medfører,  at det er let for eleverne at få sund mad og drikkelse,  samt at de har mange muligheder for motionsaktiviteter.

Indledning:

Forslaget til denne KOSTPOLITIK for STRIB SKOLE er udarbejdet på følgende måde

Procesbeskrivelse:
Med udgangspunkt i Middelfart Kommunes udmeldte kostpolitik og skolens eksisterende tiltag har et Trivselsudvalget  bestående af følgende medlemmer:

 • 2 elever: Martin 8.c, Christina 8.b
 • Skoletandlæge: Hanne Køstner
 • Sundhedsplejerske: Kirsten Grosen
 • 2 forældrerepræsentanter: Lene Glent- Madsen, Charlotte S. Møller,
 • 2 lærere: Annekathrine Kirk, Rikke Risager
 • Afdelingsleder: Bo Hermansen

udarbejdet dette forslag til grundlæggende kost- og sundhedspolitik for Strib Skole, samt forslag til den kommende periodes handlings- og evalueringsplan.
Efterfølgende er forslaget behandlet i Pædagogisk Råd og i skolebestyrelsen
 

Børns sundhed og velfærd er først og fremmest et forældreansvar, men det er også et fælles ansvar.

Grundlæggende er det forældrene, som har ansvaret for børn og unges opdragelse, udvikling og trivsel.
Derfor er det først og fremmest også forældrene,  der har ansvaret for, den mad børn og unge får eller tilbydes.
 
Men da børnene ofte er så længe i skolen, at de fx  må indtage flere af dagens  måltider i skole- eller SFO-tide,n er opdragelsen i adfærden omkring måltidet til en vis grad også en opgave for lærerne og pædagogerne.

Ligeledes er skolen af samme grund meget bevidst om at udvikle  sunde tilbud om mad og forskellige tilbud om fysisk aktiviteter i skoletiden.
 

Formål:

Skolens kostpolitik har til formål at …

 • følge nationale og kommunale anbefalinger. Overordnet relaterer kostpolitikken sig til den  kommunale vejledende kostplan (se bilag nr.?)
 • bevidstgøre elever, forældre og ansatte om motion og kostens betydning for koncentrations- evnen, indlæringen og elevernes trivsel i almindelighed.
 • medvirke til at skabe gode sunde kostvaner hos skolens elever og ansatte.
 • bevidstgøre alle skolens parter om de nationale kostanbefalinger (Ernæringsrådets 8 kostråd).
 • sikre et fornuftigt kvalitetsniveau af den mad og de drikke, som skolen tilbyder eller sælger til eleverne
 • sikre det er ”let at vælge det sunde”, og at det er let at blive opdateret på den nyeste viden om sund kost mm.

 

Beskrivelse af eksisterende forhold 

Eksisterende handleplan

I øjeblikket er følgende ved at blive implementeret via en eksisterende handleplan for 2008-09:

 • Skolen er fra sommerferien 2008 blevet  ”slik og sodavandsfri” . Kun ved særlige arrangementer er det tilladt at sælge, servere eller medbringe slik og sodavand i skolen.
 • De store elever må ikke længere forlade skolen i de store frikvarterer. Ordningen får først sin fulde virkning fra sommeren 2009, idet 9.kl. beholder denne ret i år 2008-09.
 • Der fortages fortløbende forbedringer i fællesarealerne, især i de områder, hvor de store elever nu skal opholde sig i længere tid i frikvartererne.

Fx

 1. indkøb af hygge- og miljøskabende møblement til fællearealer i overbygningen
 2. åbning af hallerne til frikvartersaktiviteter
 3. forbedringer i de ældste elevers udemiljø
 4. åbning for elevernes brug af PC-ere i frikvartererne

Tiltagene evalueres på forskellig vis i foråret 2010 

Sundhed og motion i skoletiden

Det er skolens opfattelse, at idræt og fysisk aktiviteter er befordrende for trivsel og indlæringen for alle børn og unge.
Skolen forsøger på forskellig vis at motivere og skabe strukturer, rum og tid til fysiske aktiviteter både i faget idræt, i de almindelige timer, når det er muligt, og ligeledes i elevernes pauser.
Følgende aktiviteter er allerede i spil og andre lignende tiltag med samme målsætning er under udvikling:

 • Transport fra og til skole – skolens trafikpolitik understøtter og opfordrer til at flest mulige af eleverne cykler eller går i skole hver dag.  
 • Pausegymnastik og aktiviteter som tilgodeser elevernes grundmotorik anbefales og anvendes i mange sammenhænge.
 • Legepatruljer er etableret som fast struktur i indskolingen og varetages primært af elever fra mellemtrinnet.
 • Frikvarterstasker –  tasker med aktivitets skabende effekter udleveres til alle klasser, der ønsker dette
 • Idrætsstævner – skolen afholder div. idrætsstævner på skolen (motionsdag, idrætsdag mm.)for alle elever og på tværs af kommuneskolerne for 4., 6. og 8.klassetrin. Desuden deltager skolens overbygning i stævner i Dansk Skoleidræts regi på tværs af skolerne i følgende discipliner: Volleyball, basketball, fodbold.

SFO

I Strib SFO er der hvert år 2 indsatsuger, hvor TRIVSEL er det overordnede tema. Her sættes bl.a fokus på motion og SUND KOST! Ugentligt tilbyder vi et ”MADVÆRKSTED” – hvor børnene deltager aktivt i snak, forberedelse og tilberedelse af og om sund kost.

Morgenfritter:
I SFO – regi serveres en sund og fyldig morgenmad for de børn der møder tidligt. Denne morgenmad udgør en sund start på dagen og er i tråd med skolens kostpolitik.

Eftermiddagsmad:
I SFO – regi tilbydes et supplement til børnenes medbragte mad. Denne serveres mellem 14.30 – 15.00 og består af rugbrød, groft knækbrød – leverpostej og ost. Dette er en ta´selv cafe funktion, hvor børnene selv smører deres mad og spiser den ved små borde.
Om fredagen laver vi suppe over bål og spiser det i fællesskab på tværs af afdelingerne – som afslutning på ugen der er gået.
Der indtages ikke usunde madvarer i Strib SFO – hverken når det gælder børn eller voksne. Ved festlige lejligheder vil der naturligvis være undtagelser – helt i tråd med det ”virkelige” liv!

Motion og bevægelsesmuligheder i SFO:
I SFO har børnene rig mulighed for at være fysisk aktive på forskellig vis. Udover at tilbyde udfordrende og fri leg på en god og alsidig legeplads er der følgende muligheder at vælge til:
Svømning, rollespil, hal – aktiviteter og udedage på tværs, - rulleskøjtedage, cykeldage, olympiader mm. I SFO´ ens værksted kombineres temaforløb på tværs af de mange intelligenser, det vil sige, at man også her udfordres og stimuleres i forhold til den kropslige intelligens.
SFO´ en har en tilbagevendende ”fridrætsdag”, hvor alle børn og voksne er aktive med leg, sjov og fysisk aktivitet på legepladsen.
Derudover deltager SFO ´en i kommunens stævner af alle slags.

Indskolingen

I indskolingen informeres eleverne og deres forældre bl.a. om, at kosten har stor betydning for børns vækst, udvikling og risiko for sygdomme senere i livet.
Ligeledes oplyses om at kostsammensætningen har stor betydning for udvikling af huller i tænderne. 
 

Ernæringsrådets  8 kostråd introduceres i indskolingen evt. som her i en børnevenlig version  (FDBs ”kostråd i børnehøjde”):

 • Spis frugt og grønt – gå efter 6 om dagen (4-10-årige bør spise 3 - 500 gram om dagen)
 • Spis rugbrød og kartofler 
 • Vær frisk på fisk 
 • Spis kun til du er dejlig mæt 
 • Drik vand eller fedtfattig mælk (max ½ liter om dagen)
 • Spis kød og pålæg med lidt fedt

+

 • Spar på slik, kager og sodavand
 • Leg aktivt eller dyrk sport mindst 60 min. om dagen

Det er skolens overbevisning, at hvis børn tidligt lærer at spise sundt, vil det få betydning for deres kostvaner resten af livet, og dermed bidrage til at forebygge overvægt og øvrige kostrelaterede syg-domme, som f.eks. diabetes og hjerte/kar - sygdomme.

Mellemtrin og overbygning

Der arbejdes stadig med Ernæringsrådets 8 kostråd, og disse indgår på forskellig vis i undervisningen og i informationsmaterialer til hjemmene. 

 • Spis frugt og grønt - 6 om dagen (OBS! 1 stk. frugt vejer i gennemsnit ca. 100 gram, juice tæller højst med som 1 af dagens stykker frugt ) 
 • Spis fisk og fiskepålæg - flere gange om ugen 
 • Spis kartofler, ris eller pasta og groft brød - hver dag 
 • Spar på sukker - især fra sodavand, slik og kager 
 • Spis mindre fedt - især fra mejeriprodukter og kød 
 • Spis varieret - og bevar normalvægten 
 • Sluk tørsten i vand 
 • Vær fysisk aktiv - mindst 60 minutter om dagen 

(Uddybende kommentarer og vejledning til de 8 kostråd kan ses på www.altomkost.dk)

Skolens fag: Madkundskab, idræt m.m.

På alle skolens årgange arbejdes der med sundhed i flere fag og som et timeløst fag.
I skolens fagrækker undervises især i sund kost og fysisk aktivitet i fagene idræt og madkundskab. 
Madkundskab:
Indkøb af fødevarer bør i stor udstrækning være miljø- og resursebevidste, og det bør tilstræbes at forarbejdede produkter indeholder så få tilsætningsstoffer som muligt.
I øvrigt henvises til fagets læseplan som bl.a. i forhold til indholdet i denne kostpolitik pointerer at…
Uddrag af ministeriets læseplan:
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • undersøge forskellige fødevarer og deres kvalitet i forhold til sundhed
 • vurdere en vare ud fra en varedeklaration 
 • sætte forbrug i relation til behov, valg og vaner 
 • finde frem til relevante forbrugerinformationer 
 • forstå, at forbrugsvalg har miljø- og ressourcemæssige konsekvenser 
 • tage kritisk stilling som forbruger. 
 • vurdere, hvad man spiser og hvorfor 
 • undersøge og vurdere færdige retter og måltider 
 • planlægge og sammensætte måltider ud fra kostanbefalinger og kostråd 

Timeløsefag:
I de obligatoriske emner ”Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab” undervises i emner om sundhed, vaner og livsstil.
 

Skoleboden 

Tilbud i skoleboden:
Det samlede sortiment i boden er at betragte som et supplement til en madpakke fra hjemmet eller til Skolekantinens menuer. Man kan således ikke forvente, at elever, der spiser dagligt i skoleboden, får en kost, der lever op til ernæringsrådets 7 første kostråd (se de 8 kostråd).
Skolebodens sortiment skal og kan derfor ikke i sine enkelte produkter leve op til de beskrevne kostråd.
Overordnede retningslinjer for skolebodens virke:
Formål:

At gøre sunde produkter let tilgængelige og tilbyde et varieret tilbud af drikkevarer og spiselige brød-produkter, som i en fortsat udvikling gradvis gøres sundere og sundere.
Det betyder, at der i skoleboden er mulighed for at:

 • købe et alsidigt udvalg af sunde mælkeprodukter
 • lave periodiske faste bestillinger mælk 
 • købe frisk frugt – indkøbes efter behov
 • købe koldt vand på flasker
 • købe brødprodukter og småretter

 

Andre tilbud på skolen

Frugt:
Det er skolens politik at ”det sunde skal være nemt at få fat i”, derfor tilbydes der udover faste bestillinger på sund frugt og sunde mælkeprodukter altid frisk frugt i boden. Frugten, som varierer efter årstiden sælges uden fortjeneste.

Koldt vand:
Det er ligeledes skolens politik, at koldt og rent vand skal være let tilgængeligt for alle. Det betyder, at der er forefindes flere ”koldvandsautomater” i alle afdelinger og koldt vand på flasker forhandles i boden.

Skolen tilbyder en madordning

Skolens madordning bygger på kommunens aftale med et internetbaseret cateringsfirma, hvis sortiment og udbud af skolemenuer er udviklet i samråd med kommunens kostvejledere, og derfor lever op til de krav, der er formuleret i kommunens overordnede kostpolitik.

Tilbudene skal sikre, at alle uanset religiøs baggrund kan købe en menu, der lever op til deres forvent-ninger, og at der hver dag er mulighed for at vælge blandt et større menu - sortiment, hvor der også altid er mulighed for at købe menuer med fisk i.

Skolen tilbyder en frugtordning

Skolen anbefaler at eleverne har frugt med i skole fx som mellemmåltid og tilbyder til de klasser, der ønsker det en ”frugtordning” som administreres på følgende måde:

Skolen tilbyder en frugtordning for alle skolens elever. Eleverne tilmelder via internettet..
Frugten leveres på skolen to gange om ugen. Indholdet består af alm. håndfrugter som bananer, æbler, pærer, blommer nektariner og andre sæsonfrugter. Der er  har som udgangspunkt danske frugter, når disse er i sæson.
Skolen ligger vægt på der i klasserne skabes forståelse for værdien af en frugtordning og fællesskabet ang. denne.

Skolen tilbyder en mælkeordning

Skolen tilbyder en mælkeordning, hvor eleverne fx for et halvt år kan tilmelde sig en ordning med en fast mælkeleverance.
Hvis der er mere end en elev i klassen, som er tilmeldt mælkeordningen, er det normalt duksene, der sørger for, at mælken hentes i boden eller i det ulåste køleskab.

Skolemælksordningen administreres af Mejeriforeningen, som er brancheorganisation for de danske mejerier. Mejeriernes Skolemælksordning står for alt det praktiske med tilmelding, betaling, EU-tilskud, køletasker, køleskabe, levering, betalingsændringer og sortiment.
I maj/juni og oktober/november deler skolerne girokort ud til alle elever i bh.klasserne. Man kan betale via nettet eller via girokort. 
Der er også mulighed for uden for de udmeldte tidsterminer at tilmelde sig ordningen.
I øjeblikket kan man vælge inden for hele Mejeriernes sortiment, hvilket også indebærer mulighed for at vælge økologiske mælk.

Spisesituationen på skolen

Strib Skolen læger vægt på, at eleverne i spisesituationen (frokostpausen) får tilstrækkelig tid og ro til at spise deres medbragte eller købte mad.
I indskolingen spiser læreren med sine elever i de første 15 min. af spisepausen, hvorefter der holdes frikvarter. Alle er i klassen 
På mellemtrinnet begynder eleverne at spise 11.30 (i mens læreren i de sidste 5 min af timen afslutter lektionen med f.eks. afrunding, højtlæsning, mm) og er sammen med deres lærer indtil kl. 11.40.
I overbygningen spiser eleverne i klassen, hvor der er tilsyn indtil kl.11.45 (eller den sidste er færdig med at spise). Eleverne har også mulighed for at handle i skoleboden og evt. spise det indkøbte i foyeren. 

Skolen lægger stor vægt på, at der skabes gode spisesituationer for eleverne, så maden indtages i de bedst mulige rammer.
Skolen opfordrer til at alle arbejder for at skabe gode og hyggelige madsituationer. Følgende ideer, som er med til fremme en god madsituation, anbefales:

 • Eleverne sidder på faste pladser, når man spiser (evt. hurtig ommøblering kan skabe nye muligheder)
 • Musik / højtlæsning kan skabe miljø
 • Dækkeservietter fx af laminerede A3 papir sender signaler
 • Almindelig bordskik og bordmaner skaber hurtig forståelse og glæde i klassen
 • Regelmæssig udluftning bør være en selvfølgelighed.

Har klassen en frugtordning, bør klassens team udarbejde regelsæt for situationer med frugtspisning, som fremmer forståelsen for værdien af ”en frugtpause”. 

En frugtpause midt på dagen kan give hurtig ny og sund energi, og derfor bør frugt være en naturlig del af klassens kultur. Frugten som et mellemmåltid bør være noget, man er fælles om, og som alle er bevidste om fremmer koncentrationen og indlæringen.

Sundhedsafdelingens rolle

Sundhedsplejersken:

I  børnehaveklassen (0.kl.) , 3., 6. og  9. kl. bliver eleverne vejet, målt og får undersøgt synet. 
I 0. og 9.klasse undersøges desuden elevernes hørelse og farvesyn.
Rådgivning om sundhed og kost sker ud fra en vurdering af individuelle behov.


Tandplejen:
Tandplejen laver undervisning i klasser efter henvendelse fra klasselæreren fx ved emneuger.
Ligeledes tilbyder tandplejen undervisning i klasserne i følgende konkrete tilfælde:

 • Hvis mange elever i samme klasse har meget dårlig mundhygiejne
 • Hvis mange elever i samme klasse får mange huller i tænderne
 • Hvis mange i klassen har erosioner på tænderne (syreskader), fordi der bliver drukket meget sodavand fx cola.

Tandplejen snakker i øvrigt meget kost, slikvaner og sodavandsforbrug med både de skoleelever og de unge, som kommer på klinikken.  Dette sker efter behov ved stolen.

Informationer til forældre og elever

I 0., 4. og 7. kl. (når eleven starter i en ny afdeling) udsender skolen følgende informationsmateriale ang. sundhed og kost:

 • Madpakkeråd  
 • Morgenmadråd
 • Motionsråd  

Hvert år ved skoleårets start informeres alle hjem ang. skolens: 

 • Frugtordning 
 • Madordning
 • Mælkeordning 
 • Koldtvandautomater 

Informationer til forældre og ansatte sker desuden via:

 • Fællesmøder
 • Forældreinfo
 • Forældremøder
 • Skolens hjemmeside