Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Erstatningsansvar

Principper for erstatningsansvar på Strib Skole

Formålet er at oplyse forældre om deres børns erstatningsansvar samt begrænse skolens eventuelle økonomiske tab.

Der henvises til Justitsministeriets folder ”Børn skal også betale – om børns erstatningsansvar” og folderen "Skolen og forsikring” fra Forsikring og Pension.

Der (kan) rejses et erstatningsansvar over for elever der forsætligt eller uagtsomt ødelægger eller beskadiger skolen bygninger, inventar eller løsøre.

Det forventes:
•    At forældre orienterer egne børn om deres erstatningsansvar
•    At forældre er sig bevidste om deres hæftelsesansvar