Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Venskabsklasser

Rammebeskrivelse for arbejdet med venskabsklasser

Formål

Arbejdet med venskabsklasser har til formål: 

 • at skabe relationer på tværs af klasser og alder, hvilket skaber en mere tryg hverdag for alle
 • at skabe relationer, der modvirker mobning og skaber trivsel 
 • at skabe relationer, der styrker skolens ”fællesskab”
 • at give de yngste muligheder for at finde/opleve rollemodeller
 • at skabe rammen for et socialt og fagligt fællesskab 
 • at skabe samarbejdsrelationer, der styrker indlæringen for begge parter

Organisering 

 • 0. kl. -  5. kl.  (a-a,  b-b,  c-c eller ud fra egne aftaler på årgangene) 
 • 1. kl.  - 6. kl.  (do)
 • 2. kl.  - 7. kl  (do)
 • 3. kl. -  8.kl.  (do)
 • 4. kl.  - 9. kl  (do)

 

Efterfølgende starter 4.kl. i 5.kl.  med at være venner med den kommende 0.kl., evt. starter de allerede med at være venner med  ”minifritteren” pr 1. marts.


Hver elev tildeles fx en eller to elever – en ”skoleven” - som man har særlig kontakt (og ansvar for) ved diverse sammenkomster og arrangementer. Det er ikke nødvendigvis den samme igennem hele året /alle årene. Man kan også arbejde med en løsere struktur, som passer bedre til de konkrete klasser og / eller det man samarbejder om. Klasselærerne aftaler selv dette ved skoleårets start.


Ud over den skitserede grundstruktur kan der etableres andre samarbejdsrelationer. Fx kan det være aktuelt, at 3. klasserne - inden de skal flytte fra indskoling til mellemtrinnet - skaber kontakt til en klasse eller årgang på mellemtrinnet (4. eller 5. klasse), så de kender nogen, når de starter i den nye afdeling.
 

Ideer  til fælles aktiviteter for venskabsklasserne

Sociale relationer:

 • Fælles legetimer / spilletime/ boldspil. Fx sanglege, gamle lege, idrætslege, hvor de ældst elever instruerer og underviser de yngste, eller hvor store og små er sammen i legen.
 • Orienteringsløb / post løb med skoleopgaver evt. ude i naturen, hvor de ældste har ansvaret for de yngste. Eller de ældste har arrangeret det på skolen med sig selv som levende poster.
 • Fælles udflugt (strand, skov mm.)
 • Fælles julepyntedag (eller dele af dagen)
 • 5.klasserne viser de nye 0.klasser rundt på skolen på en af de første skoledage
 • 5.klasserne laver navneskilte (evt. med billeder) sammen med 0. klasse
 • Historielæsning på biblioteket eller i klassen
 • ”Teatersport” - de ældste elever øver drama i en god ramme
 • Fælles oprydning på udearealer eller i naturen
 • Fælles udflugt – de ældste har ansvaret for de yngste

Faglige/lærings relationer:

 • Samarbejde i en ”stjerneuge”
 • Oplæsning af egne produktioner hos hinanden (digte, fortællinger mm)
 • Opførelse af drama -/teaterstykker/ kabaret for hinanden
 • Fælles natur og teknik opgaver og forsøg
 • Fælles ekskursion fx til stranden / vandhul / skoven
 • Fælles ”matematik på tværs”, hvor man i fællesskab arbejder med matematikopgaver. De ældste elever udfordres i evnen til at forklare matematiske begreber og problemstillinger
 • Fælles idrætsaktiviteter eller de ældste arrangerer for de yngste
 • De ældste lærer de yngste computerfærdigheder
 • Fælles bagedag i madkundskabslokalet fx bagning af boller, pandekager, æbleskiver eller lign.
 • Brevskrivning – de ældste lærer de yngste med at skrive og tegne (eller det at gøre det på en pc)
 • Samarbejde ang. læsning fx i perioder med læsebånd
 • Lektiehjælp 

Find ideer til fælleslege på fx denne hjemmeside:  http://www.legepatruljen.dk