Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Lektieintegreret undervisning

I Middelfart Kommune er det pr. juni 2015 besluttet at tilslutte sig lektieintegreret undervisning, og det betyder, at den enkelte elev skal opleve, at lektier skal være meningsfyldte i forhold til den plan og de mål, der er lagt for undervisningen.

Lektieintegreret undervisning

 • Lektier er integreret i undervisning, når
 • eleven kan se en sammenhæng mellem det faglige stof og arbejdsprocessen, som foregår i klassen, og indholdet i lektierne, fx ved tydelig læringsmål
 • læreren tilrettelægger elevens lektier således, at eleven kan klare lektiearbejdet på egen hånd, medmindre andet er aftalt med forældrene
 • læreren differentierer lektiernes mængde, sværhedsgrad og indhold således, at lektien, i det omfang det er muligt, er interessant, motiverende og giver den enkelte elev lyst til at lære
 • læreren varerier sine lektieformer og varierer det faglige indhold i lektierne
 • læreren skal udvikle elevens træningskompetence således, at eleven ved, hvordan han/hun skal arbejde med stoffet for at lære det
 • eleven får feed back på lektierne, fx fra læreren/pædagogen, digitalt, klassekammerater, ved udstilling osv.

Lektieintegreret undervisning betyder at ”dag til dag”-lektier, hvor man skal sidde derhjemme efter skole og forberede sig til dagen efter, ikke længere vil være en del af en skoleelevs hverdag.

Lektier på Strib Skole

Lektier er skolearbejde, der bliver stillet af læreren og udført af eleven (evt. i samarbejde med forældre eller kammerater) efter skoletid uden hjælp fra en lærer. Lektier kan inddeles i tre kategorier: Udvikling af faglige kompetencer

 • Færdighedstræning, fx tabeltræning, staveord
 • Forberedelseslektier, fx indsamling af information, læse for at lære, refleksion over et emne
 • Brug af allerede kendt stof på nye måder, fx afleveringsopgaver, forberede fremlæggelser
 • Integrere lektier som involverer flere fagområder og som indebærer fordybelse og videreudvikling af et tema, fx afleveringsopgaver
 • Færdiggørelse af opgaver, som de har arbejdet med på skolen

Udvikling af personlige kompetencer

 • Lektie kan være at øve sig i at have overblik over skoleskemaet, pakke sin taske og et socialt mål, fx at lære at modtage en besked og udføre den.

Udvikling af sociale kompetencer

 • Lektie kan være at øve sig i at tilsidesætte egne behov, fx ved at vente på tur

Læsetræning betragtes ikke som lektier.

Skolen har ingen hjemmel til at pålægge eleverne at lave lektier hjemme, omvendt må eleverne gerne, hvis de har lyst og/eller efter aftale med forældren