Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Idræt og bevægelse

Idræt og bevægelse i Strib SFO

Sammenhæng:

Vi er en SFO med mulighed for brug af hal, svømmehal og har fine udendørs omgivelser i form af legeplads, sports arealer, strand og skov.

Mål:

Vi ønsker at fremme børnenes sunde vaner og sikre dem de bedst mulige trivselsforhold. Vi ønsker aktivt at bruge vores kostpolitik ind i SFO´ens hverdag. Vi ønsker at have et dagligt – og alsidigt tilbud om fysisk aktivitet og bevægelse. Vi vil have fokus på både grov og den finmotoriske udvikling. Vi ønsker børn der selv tager initiativ og får naturlig lyst til og glæde ved bevægelse.

Tiltag:

Vi tilbyder i løbet af ugen en række faste tilbud som svømning, hal aktiviteter og en udfordrende legeplads med igangsættende voksne. Vi har årlige fodboldstævner, fælles boldspils aktiviteter som en del af vores på tværs pædagogik, indsatsuger, fridrætsdag og rollespils temaer. Vi vil på sigt gerne formulere en bevægelses politik i Strib SFO. De voksne skal virke som inspirerende og motiverende for børnene – og igangsætte lege – opfordre til leg, spil og aktivitet. Den voksne skal også være i bevægelse. Børnene kan i udeværkstedet selv være idemagere og fremstille rekvisitter til nye lege og spil. Vi skal være opmærksomme på børnenes forskellige behov og alsidige talenter når det gælder fysisk aktivitet.

Vi skal i ovenstående inddrage børnene i forslag og ideer til aktiviteter, temaer og indsatsuger.

Tegn:

Glade og aktive børn der selv tager initiativ. At bevægelse er en naturlig del af barnets liv og ikke er forbundet med pligt – eller skal!! Børnene har gode legerelationer. At børnene har en god, åben og ligefrem kontakt til de voksne. At børnene møder forventningsfulde op i SFO, fordi de ved, at der er voksne der har lyst, sprudler, er iderige og aktive sammen med dem.

Evaluering:

Vi skal løbende evaluere på aktiviteter – de faste og de årlige begivenheder. Vi skal se på børnenes interesser og følge deres spor. Vi skal bringe SFO´ens bevægelsesliv med ind som en del af børnerådet, så de er også er bidragende til SFO´ens aktiviteter og muligheder i forhold til idræt og bevægelse.

Vi skal være opmærksomme på andre tegn end dem vi lige havde forventet; er der udsprunget nye muligheder – nye ideer..?