Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Forventninger til forældre

Skolens forventninger til forældrene

Et godt samarbejde mellem skole og hjem er en vigtig forudsætning for, at eleverne får en god skolegang. En anden vigtig forudsætning er forældrenes opbakning i forhold til skolens dagligdag.

Skolen forventer således

  • at blive respekteret som en arbejdsplads for både lærere og elever, og at skolen har en høj prioritet i elevernes tilværelse
  • at eleverne udviser respekt for skolens bygninger, inventar og materialer i almindelighed samt andre elevers ejendele og undervisningsmaterialer
  • at forældrene indgår i et konstruktivt og positivt samarbejde. Det vil blandt andet sige, at det er vigtigt, at I møder op til skolens arrangementer og klassens aktiviteter i videst muligt omfang
  • at forældrene tager medansvar for børnenes indlæringen ved bl.a. at støtte op omkring lektielæsning, at skoletaske og idrætstaske er pakket, bøgerne indbundet og penalhuset altid er funktionsdygtig osv.
  • at eleverne er opdraget til at tage hensyn til andre og udvise ansvarlig social opførsel samt tiltaler både skolens medarbejdere og andre elever på en ordentlig måde og i et pænt sprog
  • at eleven møder til tiden og er veludhvilet. Det er ligeledes vigtigt, at eleverne har fået morgenmad og medbringer en sund og solid madpakke gerne med frugt som mellemmåltid, som er tilpasset skole-dagens længde. OBS! Skolen tilbyder en forældrebetalt frugtordning for klassen
  • at ferier i størst muligt omfang placeres i skolens ferier, og enhver anden fritagelse fra skolearbejdet overvejes grundigt
  • Skolen giver seksual - og sundhedsundervisning og giver ligeledes de nødvendige informationer om rygning, alkohol og andre rusmidler mm., men det er stadig forældrene som skal sikre, at deres børn har forstået disse informationer og udviser en fornuftig adfærd i forhold til disse temaer.

Forældreopbakningen til ovenstående punkter vil medvirke til at skabe grundlaget for et godt læringsmiljø, hvor både elever og skolens medarbejdere trives og får gode arbejdsbetingelser.