Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Sammenhæng og overgang

Tidlig SFO / skolefritidsordning

Pasningstilbud

I Middelfart Kommune er der Tidlig SFO og skolefritidsordning (SFO) ved alle distriktsskoler. Aktiviteterne i pasningstilbuddene skal fremme barnets alsidige udvikling. Den enkelte skole udarbejder mål- og indholdsbeskrivelser for det pædagogiske arbejde i deres SFO. Skolens medarbejdere arbejder bevidst for at skabe sammenhæng i børnenes dagligdag. Pædagogerne inddrager børnene i tilrettelæggelse og gennemførelse af aktiviteterne, og giver børnene frihed til at vælge mellem leg og aktiviteter.

Børnene har ansvar over for hinanden, fællesskabet og de aktiviteter, der foregår. Samarbejdet med forældrene prioriteres højt.

Tidlig SFO

”Tidlig SFO” er et pædagogisk pasningstilbud fra marts til skolestart. Tidlig SFO giver mulighed for en god overgang til skolestarten. Børn i kommende 0. klasse starter i Tidlig SFO fra 1. marts, det år de starter i skole. Der er dog mulighed for at blive i børnehaven. Taksten i Tidlig SFO er den samme som for en børnehaveplads.

Tidlig SFO er et heldagstilbud, på både skoledage, skolefridage og feriedage.

For børn, der er visiteret til et specialtilbud på Skrillingeskolen eller i Heldagsklasserne, er det ikke muligt at vælge Tidlig SFO fra 1. marts. Der er opstart 1. august i SFO. Elever optaget i specialklasserækken har mulighed for at vælge at melde barnet i Tidlig SFO på distriktsskolen eller vælge en placering på Østre Skole.

SFO

Skolefritidsordninger er et pædagogisk pasningstilbud før- og efter skoletid og oprettes i henhold til folkeskoleloven.

SFO henvender sig fortrinsvis til elever på skolens yngste klassetrin (0. – 3. klasse). I særlige tilfælde kan der tilbydes SFO udover 3.klasse. Dette kan dog kun ske efter ansøgning og godkendelse af Skoleafdelingen.

Indskrivning

Når et barn indskrives til 0.klasse, kan man samtidigt elektronisk indmelde sit barn til Tidlig SFO med start 1. marts samt oplyse om, hvilket SFO modul der ønskes pr. 1. august. Man kan også vælge at indmelde sit barn i SFO pr. 1. august, hvis barnet skal blive i børnehaven indtil skolestart.

Alle andre ind- og udmeldelser sker via kommunens hjemmeside under Digital pladsanvisning. Opsigelses/ændringsvarslet er 1 måned til den 1. eller den 15. Ved ændring skal barnet udmeldes og herefter opskrives igen. Indmeldelse kan ske med dags varsel, efter aftale med SFO, så det sikres, at SFOens personale er forberedt på at modtage barnet.

Hovedreglen er, at barnet indmeldes i den SFO, der hører til den skole, barnet skal gå i/går i.

Skoleindskrivning til skoleåret 2023-24 - vigtige oplysninger

Infomøde for kommende 0. klasser

Alle interesserede er velkommen

- tirsdag den 22. november 2022, kl. 17.30-18.30. Rundvisning i indskolingen kl. 18.30-19.00

Skoleindskrivning for børn (m. forældre)

For de børn, som er tilmeldt Tidlig SFO

- tirsdag den 7. februar 2023, kl. 16.00-17.00

Infomøde Tidlig SFO

For de forældre, som har tilmeldt deres barn til Tidlig SFO

- torsdag den 23. februar 2021, kl. 16.30-17.30

Velkommen til kommende 0. klasse for forældre og børn

For alle de børn, som er tilmeldt 0. klasse

- tirsdag den 13. juni 2023, kl. 16.00-17.00

Første skoledag efter sommerferien

-  mandag den 14. august 2023, kl. 9.00

Se Middelfart Kommunes information om Tidlig SFO klik her

Pasningsgaranti

Der er pasningsgaranti for elever i 0. - 3. klasse på alle kommunens skoler.

 

Åbningstider og ferie

Daglig åbningstid i den enkelte SFO:

Den enkelte SFO tilrettelægger selv sin åbningstid. Åbningstiderne findes på den enkelte skoles hjemmeside under SFO.

Lukkedage i SFO: Den 24. december og 31. december har alle SFOer lukket.

SFOerne har heldagsåbent på skolefridage. Der gælder dog følgende:

Ferieåbne SFOer har åbent i uge 29 og 30 samt på de 5 lukkedage: 

 • Fjelsted Harndrup Skoles SFO/Valhalla
 • Nørre Aaby Skoles SFO/Oasen
 • Østre Skoles SFO
 • Strib Skoles SFO

 

Ferielukkede SFOer i uge 29 og 30 samt på de 5 lukkedage:

 • Anna Trolles Skoles SFO
 • Båring Skoles SFO/Den Blå Kanon
 • Ejby Skoles SFO/Egehuset
 • Gelsted Skoles SFO/Pytten
 • Hyllehøjskolens SFO
 • Lillebæltskolens SFO
 • Vestre Skoles SFO/Fritten.

Se de 5 lukkedage på www.middelfart.dk/Borger/Born%206-16%20aar/SFO/Ferielukkedage

Elever indmeldt i SFOer der holder ferielukket, er garanteret pasning i en anden SFO med ferieåbent, dog skal barnets daglige SFO på forhånd have varslet den modtagende SFO om, hvornår barnet kommer.

Forældre er dermed forpligtet til at give egen SFO besked om pasningsbehov i perioder med ferielukket, i så god tid som muligt.

Det er personalet, der er tilknyttet de ferieåbne SFOer, der arbejder i ferierne – dvs. at de lukkede SFOer ikke sender personale med.

Adresser

Adresser og øvrige oplysninger om de enkelte SFOer findes på www.middelfart.dk/Borger/Born%206-16%20aar/SFO