Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Klassedannelse

Skolens princip for klassedannelse

Overgang mellem børnehave og skole:                                                                           

Med henblik på at skabe helhed og sammenhæng i overgangen fra daginstitution til skole, indgår skolen i et samarbejde med skoledistriktets daginstitutioner, som beskrevet i Middelfart Kommunes politik for området.

Klassedannelse på 0. årgang:

  • Klasserne tilstræbes i sin helhed at blive harmoniske m.h.t. sociale og læringsmæssige forhold.
  • Viden fra overleveringsmøder med børnehaverne og observationer fra Tidlig SFO danner baggrund for klassedannelsen.
  • Viden fra forældresamtaler i foråret indgår ved klassedannelsen
  • Den endelige klassedannelse skal finde sted senest ved udgangen af børnehaveklassen.(Folkeskoleloven, §25, stk. 3)

 

Klassedannelse ved dannelse af klasser senere i skoleforløbet: 

Det er hensigten, at der dannes velfungerende klasser, der kan danne rammen omkring undervisningen, den enkelte elevs trivsel og udvikling samt et godt fællesskab.

Når skoleudvalget beslutter ændringer af antal klasser på en årgang, sker klassedannelse med udgangspunkt i klassernes elevtal, sammensætning, relationer og historik. Beslutning om dette sker i et samarbejde mellem skolens ledelse og lærere/pædagoger for klasserne.

Forældrene informeres om forløbet omkring klassedannelsen, når denne er fastlagt.

Viden fra elevsamtaler og skolehjemsamtaler indgår som baggrundsmateriale for arbejdet med klassedannelser.

Det er skolens leder, der træffer den endelige beslutning om klassedannelsen

Når klassedannelsen er afsluttet, arbejdes der på at styrke fællesskabet i klasserne.

 

Godkendt i skolebestyrelsen 03.03.2022