Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skolerejser

Princip for skolerejser på Strib Skole 

 

Formål

Formålet med en skolerejse er ikke undervisning i et emne eller lignende som led i den daglige undervisning. Formålet er i højere grad at skabe et supplement af mere samværs- og oplevelsesmæssig karakter til den daglige undervisning. Skolerejsen skal have et fagligt indhold og grundlag.

Skolerejserne

På Strib Skole er der skolerejse i 6. klasse og 8. klasse af en varighed på 3 dage. Elever og lærere finder i fællesskab nogle realistiske destinationer, hvorefter de præsenteres på et forældremøde, hvor den endelige destination fastlægges. 6. årgang rejser inden for landets grænser, og 8. årgang kan rejse udenlands.

To lærerne rejser sammen med klassen efter prioriteret rækkefølge:

  1. Klasselærer(-e)

  2. Relevante faglærere.

 

Økonomi

Det økonomisk loft på 6. årgang er max 2.000 kr. alt inkl. – 1.500 kr. anbefales. På 

8. årgang er det økonomiske loft max 2.500 kr. alt inkl. – 2.000 kr. anbefales. 

Med alt inkl. mener vi: Transport, ophold, kost, aktiviteter, seværdigheder og entréer

I 8. klasse anbefales det, at eleverne selv står for en del af opsparingen til skolerejsen. Dette gøres ved, at eleverne i samarbejde med forældrerådet sørger for pengeindbringende aktiviteter i fritiden.

Størrelsen på lommepengebeløbet aftales i de enkelte klasser

Det anbefales generelt, at klassekasserne sparer op til skolerejser i god tid.

Princippet ligger i forlængelse af såvel skolens værdiregelsæt og skolens øvrige principper som af kommunens mål og rammer samt Folkeskoleloven. I øvrigt henvises til gældende vejledning: link indsættes

 

Bilag 

Rolle- og opgavefordeling mellem skole og forældreråd

På Strib Skole er der skolerejse på 6. og 8. årgang. En skolerejse er et supplement til den almindelige undervisning, og det er frivilligt for eleverne at deltage i disse rejser. Alle elever, som rejsen retter sig imod, har ret til at deltage, uanset om eleven eller dennes forældre har medvirket til at dække udgifterne til skolerejsen. Skolerejser planlægges i samarbejde mellem forældre, elever og lærere.

Elever som ikke deltager, følger undervisninger i en anden klasse på skolen

Formålet med en skolerejse er ikke undervisning i et emne eller lignende som led i den daglige undervisning. Formålet er i højere grad at skabe et supplement af mere samværs- og oplevelsesmæssig karakter til den daglige undervisning.

Der er aftalt følgende i forhold til økonomi:

6. klasse med 2 overnatninger                Max. pris       2.000 kr. pr. elev

8. klasse med 2 overnatninger                Max. pris       2.500 kr. pr. elev

Beløbet til skolerejser dækkes af:

  • Forældrebetaling – forældre betaler et frivilligt beløb

  • Indtægter fra klassens aktiviteter

  • Forældre skal afholde udgiften til elevens forplejning

  • Skolen afholder alle udgifter til lærernes deltagelse i skolerejser.

Det er klassens forældreråd, der står for indsamling af beløbet til skolerejse. Det anbefales at opsparingen påbegyndes i god tid.

Hvis en elev udmeldes af skolen inden skolerejsens afholdelse, tilbagebetales det indbetalte beløb.

Det er hensigtsmæssigt, at forældrene i klassen aftaler, hvordan det håndteres i forhold til økonomi, hvis en elev af forskellige årsager ikke som planlagt skal/kan deltage i en skolerejse. Det vil være vigtigt at have klare aftaler i forhold til at dække de udgifter, der ikke kan annulleres i forbindelse med afbuddet.

Skolens kontor sørger af praktiske årsager for betalingen til skolerejsen. Beløbet fra forældreindsamlingen skal være indbetalt til skolen senest én måned før skolerejsen.

Vi er glade for, at vore elever tilbydes skolerejser – det er givende både for den enkelte og for fællesskabet

Godkendt af skolebestyrelsen 14. december 2023

erejser i god tid