Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Fordeling af arbejdet mellem lærere

Princip for arbejdets fordeling mellem lærere

  • Strib Skole er en afdelingsopdelt skole med indskoling 0.-3. kl, mellemtrin 4.-6. kl, udskoling 7.-9. kl og Karlsvognen
  • Lærerne fører normalt klassen videre i treårige forløb 1.-3. kl./4.-6. kl./ 7.-9. kl. Særlige forhold kan forårsage lærerskift i “utide”
  • Mindst ½ år før fagfordelingen går i gang, skal lærere, der ønsker at skifte afdeling, meddele ledelsen dette. Er der behov for at lærere skifter afdeling pga ændringer i klasseantal, tilstræber vi, at dette håndteres i dialog. Afdelingstilhør skal være afklaret senest 15. april
  • Vi tilstræber, at klasseteamene (minimum klasselærerne) omkring 1., 4. og 7. klasserne dannes ved fagfordelingen det år, hvor eleverne begynder i 0., 3. og 6. klasse.
  • Vi tilstræber, at der sammensættes de bedst mulige klasseteam i forhold til erfaring, faglighed, køn og antal.
  • Vi tager særlige hensyn til, at nyansatte lærere får et skema med helhed i.
  • Vi tilstræber, at alle har flest mulige timer i egen afdeling
  • Vi tilstræber, at lærerne og pædagogerne i PLC har så mange lektioner, at de kan være fleksible og skabe sammenhæng i opgaveløsningen.  Alle lærere og pædagoger i PLC skal ud over resursetimer have klasseundervisning (lærere)/ børnetid i klasser (pædagoger).