MENU
Aula_close Layer 1
Middelfart kommune
Mobil menu

Organisering af arbejdet i en afdelingsopdelt skole

Strib Skole er opdelt i

 • Indskolingen fra 0. – 3. klasse
 • Mellemtrinnet fra 4. – 6. klasse
 • Udskolingen fra 7. – 9. klasse

 

Opgaverne organiseres i:

 • Afdelingsteam, der består af lærere og pædagoger (indskolingen) med undervisning i afdelingen
 • Årgangsteam, der består af lærere og pædagoger (indskoling) med undervisning i årgangen.
 • Klasseteam, der består af lærere og pædagoger (indskolingen) i klassen
 • Fagteam, der består af lærere i fagene på årgangen
 • Kernelærere – der er klassens klasselærer/klasselærere – ofte dansk og matematiklærer. Klasselæreropgaven kan deles

 

 • Lærerne har klassen i treårige forløb i indskolingen, mellemtrin og udskolingen
 • Sammensætningen i afdelingsteam, årgangsteam og klasseteam sker under hensyn til at fagene i videst muligt omfang dækkes af lærere med linjefagskompetencer eller tilsvarende faglige kompetencer
 • Der er lærerskift efter 3. klasse og 6. klasse

 

 • Hvis lærere ønsker at skifte mellem afdelinger, kan dette ske under hensyn til faglig dækning i alle afdelinger
 • Der kan forekomme skift fra en afdeling til en anden, hvis den faglige dækning nødvendiggør dette.
 • Hvis der opstår behov for at lærerskifte på andet tidspunkt end ved overgang mellem afdelingerne, kan dette ske.
 • Ved nedgang af klassetal i en afdeling, kan skift mellem afdelinger være nødvendig 

 

 • Der skal være mulighed for at lærere der afgiver fag i 9. årgang får mulighed for at få nye klasser i mellemtrin eller udskoling
 • Kerneteamene/ årgangsteamene omkring 1. klasserne (minimum klasselærerne) dannes ved fagfordelingen det år, hvor eleverne begynder i 0. klasserne

 

 • Det tilstræbes, at der både er mænd og kvinder i en klasse og på en årgang.
 • Der tages særlige hensyn til, at nyansatte lærere får et skema med helhed i
 • Den enkelte lærer har sine fag- og opgaver i afdelingen
 • En lærer kan efter eget ønske eller af hensyn til hensigtsmæssig fordeling af fagene have opgaver i to afdelinger

 

Overgangsordning:

 • Lærere, der ved indførelse af afdelingsopdeling, har ønsket at skifte til en anden afdeling, har mulighed for dette, hvis den faglige dækning giver mulighed for det
 • Det skal være tydeligt for den enkelte lærer, hvilken afdeling han/hun tilhører