Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Sponsorering

Princip for sponsering/sponsorater

 

Formål:

At give mulighed for at Strib Skole kan tilføres yderligere resurser i form af sponsorater, legater, gaver eller materialer til forbedring af elevernes læring og trivsel. 

Et sponsorat forstår vi som ydelser, varer eller penge som finansieres af virksomheder, enkeltpersoner (fx forældre og eller deres firma), fonde eller legater.

 

Indhold:

Strib Skole kan anvende midler, der er helt eller delvist modtaget fra private firmaer, organisationer, private og offentlige fonde m.v. hvis nedenstående hensyn er opfyldt: 

 • Sponsoratet skal være ”øremærket” til et bestemt projekt eller formål, og som udgangspunkt være til gavn for en hel klasse, hel(e) årgang(e), en bestemt gruppe af elever eller hele skolen. 

 • Alle sponsorater til et bestemt projekt eller formål skal godkendes af skoleledelsen. 

 • Hvis ikke der foreligger skriftlig aftale om sponsoratets formål, beslutter skoleledelsen, hvad sponsoratet skal gå til i samarbejde med skolebestyrelsen. 

 • Sponsorater skal til enhver tid foregå på et ordentligt etisk grundlag. 

 • Sponsoratet må ikke udhule folkeskolens gratisprincip jf. Folkeskoleloven. 

 • Undervisningen må ikke styres af eller gøres afhængig af gaver eller sponsorstøtte jf. Folkeskoleloven. Sponsorering må aldrig få indflydelse på undervisningens indhold og tilrettelæggelse.

 • Sponsorater må ikke være ledsaget af krav om modydelser. 

 • Profilering af sponsoratet kan kun ske efter konkret aftale med skoleledelsen. 

 • Reklamer ved sponsorering (eks. tryk på trøjer) skal godkendes af skolens ledelse i samarbejde med skolebestyrelsen. 

 • Skolen, eleverne og medarbejderne må ikke deltage i sponsorernes reklamer

Alle sponsorater skal godkendes af skolens ledelse ud fra gældende princip, hvorefter skolebestyrelsen informeres på næstkommende skolebestyrelsesmøde.

Ved behov eller tvivlsspørgsmål kan skoleledelsen konsultere skolebestyrelsen med henblik på godkendelse af et sponsorat.

De næste skridt:

 1. Skolelederen formidler princippet til forældre, elever og medarbejdere.

 2. Skolelederen implementerer princippet efter drøftelse med skolebestyrelsen.

 3. Skolebestyrelsen fører tilsyn med, hvordan skolen efterlever princippet.

 

De formelle rammer:


Princippet ligger i forlængelse af såvel skolens vision, værdier og øvrige principper som af kommunens mål og rammer, Folkeskoleloven, hvor det angives at alle børn i kommunen sikres ret til vederlagsfri undervisning i folkeskolen, og Markedsføringsloven med særlig henvisning til § 8 stk. 1, hvor der står: Markedsføring rettet mod børn og unge skal være udformet med særlig hensyntagen til børn og unges naturlige godtroenhed og manglende erfaring og kritiske sans, som bevirker, at de er lette at påvirke og nemme at præge.

 

Godkendt i skolebestyrelsen 14. december 2023