Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skoleudviklingssamtale 2023

Vores fundament

Fundamentet på Strib Skole er bygget på skolens vision ”På Strib Skole lærer og opdager vi verden i små og store fællesskaber. Med indsigt og udsyn sætter vi spor, skaber forandringer og udvikler os.” samt skolens værdier ”Gejst, læring og fællesskab”.

Vores pejlemærker

Et pejlemærke er fokusområde, som vi ønsker at fastholde eller (videre)udvikle. Vi vil i skoleåret 2023-2024 arbejde med to pejlemærker for at understøtte skolens videre udvikling. De udfoldes nedenfor:

 

Helhjertede skoledage

Relevans

Handlinger

Forandring

Siden pandemien oplever vi, at elever og personale ser stor værdi i læringsaktiviteter, hvor eleverne er i grupper på tværs af årgange. I aktiviteter, hvor de ældste elever har ansvar for at planlægge og gennemføre forløb og kan være rollemodeller for de yngste.

Vi oplever, at elever og personale er i flow med lavt konfliktniveau og høj deltageraktivitet

Vi vil…

Planlægge og gennemføre fagdage, der styrker de ældste elevers oplevelse af ansvar og praksisfaglighed, elev-elev-relationer på tværs af årgange og oplevelsen af at være en del af skolens fællesskab

Planlægge og gennemføre flere ”venskabsklasse-forløb” for at styrke fællesskaberne på tværs af skolen

Udvikle et metodefællesskab til evaluering med elevinddragelse

Udvikle årshjul, måneds- og ugeplaner i SFO

SFO: Fastholde, at vi møder børn i øjenhøjde, tager dem alvorligt og har øje for det enkelte barns behov

 

 

 

 

Vi ønsker, at…

Flere elever oplever helhjertede skoledage

Flere elever oplever at have ansvar og udvikler praksisfaglighed

Flere elever oplever at have venskaber på tværs af årgange

Flere elever oplever god støtte og inspiration fra det pædagogiske personale

Færre elever har bekymrende og/eller ulovligt fravær

Børn og forældre oplever, at Strib SFO er en aktiv SFO, som også følger børnenes interesser

SFO: Børn og forældre oplever, at personalet er nærværende og engageret i børnenes liv og trivsel

 

 

Chancelighed

Relevans

Handlinger

Forandring

Generelt tilkendegiver elever på Strib Skole, at de er glade for at gå i skole, der er forholdsvis lavt skolefravær, og sammenlignet med andre skoler er Strib Skole førstevalg for mange forældre.

 

I skoleåret 2022-23 deltager Strib Skole i udviklingsprojektet ”Forsøg med mellemformer”. Der er specialpædagogiske og faglige indsatser i flere klasser, og vi ser et potentiale i at styrke co-teaching, før-under-efter læringssituationer

 

Vi vil…

Styrke viden og kompetencer inden for co-teaching ved deltagelse i det kommunale udviklingsprojekt FIFA med ledelse, to pæd. personaler fra indskoling og to pæd. personaler fra mellemtrinnet

Udvikle et forpligtende arbejdsfællesskab mellem lærere/pædagog, der har resursetimer, og faglærere i samarbejde med involverede lærere/pædagoger i udskolingen. 

Styrke vejlednings- og evalueringskultur med fokus på feedback

Planlægge og gennemføre udviklingstiltag i mellemform 2, hvor almenundervisningen i en klasse tilpasses med henblik på at imødekomme de særlige undervisningsmæssige behov hos en række elever 

Undersøge styrker og udfordringer ved etablering af mellemform 1, hvor elever modtager støtte ved holddeling, samtidig med at eleverne beholder sin tilknytning til almenklassen, som supplement til mellemform 2

 

 

Vi ønsker, at…

Styrke alle elevers trivsel og læring, fordi de bliver mødt almenpædagogisk og specialpædagogisk dér, hvor de er

Specialpædagogik indgår som supplement til almenpædagogik og didaktik i almenskolen

Øge trivsel og mindske bekymrende fravær ved at styrke relationer mellem den enkelte elev og nære voksne i skolen

Styrke inkluderende børnefællesskaber

 

 

 

 

Dato: 18. april 2023