Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Sundhedsprofiler

Information om Skolesundhedsprofiler i Middelfart Kommune
Skolesundhedsprofiler er et spørgeskema, som omhandler elevers sundhed, trivsel, indlæring og undervisningsmiljø. Skolesundhedsprofilerne er udviklet i et samarbejde mellem en række danske kommuner og Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet. Du kan læse mere om Skolesundhedsprofilerne på www.børnungeliv.dk. 

Skolesundhedsprofilerne besvares på 0., 4., 5. og 8. klassetrin. Skolesundhedsprofilerne danner grundlag for de individuelle sundhedssamtaler med skolens sundhedsplejerske i 0. og 8. klasse. Sundhedsplejersken har som den eneste adgang til besvarelser, der vedrører den enkelte elev. Skolesundhedsprofilerne danner også grundlag for en klasseprofil i 4. og 5. klasse. Disse besvarelser er anonyme, og profilen viser, hvordan klassen trives som helhed.

Skolerne, Sundhedsplejen, Skoleafdelingen og Sundhedsafdelingen i Middelfart Kommune samarbejder om Skolesundhedsprofilerne. 

Skolesundhedsprofiler anvendes på flere niveauer:
•    Sundhedsplejen kan tilbyde indsatser til jeres barn efter aftale med Jer og jeres barn
•    Klasselæreren kan få viden om klassens trivsel, læring og sundhed, som kan bruges ak-tivt i undervisningen
•    Skolens ledelse kan bruge resultaterne i forhold til læring, undervisningsmiljø, sundhed og trivsel på skolen
•    Middelfarts kommunale forvaltninger kan iværksætte målrettede tiltag i hele eller dele af kommunen.
•    De politiske udvalg kan prioritere fokusområder og iværksætte målrettede tiltag i hele eller dele af kommunen.

Sundhedsplejersken sender de praktiske oplysninger omkring besvarelsen af Skolesundheds-profilen i forbindelse med sundhedssamtaler i 0. og 8. klasse. 
Klasselæreren sørger for, at elever i 4., 5. og 8. klasse besvarer spørgeskemaet i skoletiden. 

Skulle I have spørgsmål, er I velkomne til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Marianne Nielsen 
Skoleleder