Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Præsentation

Strib SFO´s opgave

Det er vores opgave, at tilrettelægge et miljø, hvor vi fagligt kan formidle sociale færdigheder og kundskaber, så barnet kan tilegne sig samarbejdskompetence, relationskompetence, en større selvtillid og en bedre selvfølelse. Det gør vi ved at: 

  1. Følge barnets spor.
  2. Motivere hinanden via respektfuld opførsel, nysgerrighed og omsorg for hinanden og for børnene.
  3. Vise hinanden og børnene tillid og forståelse, forståelse for hinandens forskelligheder.
  4. Påvirke hinanden igennem forskellige holdninger og ved at anerkende hinanden i hverdagen. Dvs. gøre brug af forskellighederne.
  5. Give hinanden positiv energi ved at afstemme billeder – hvad er opgaven..?

Inklusion

Når vi i Strib SFO møder børn i udsatte positioner er vi bevidste om, at vi har øje for børnenes deltagelsesmuligheder.

Udover at vi har fokus på det enkelte barn, er det for os lige så vigtigt at have fokus på barnet i fællesskabet.

Vi lægger vægt på at håndtere børnenes forskellige forudsætninger så deltagelse i (betydningsfulde) fællesskaber, så vidt det er muligt, muliggøres. I forhold til de børn der i hverdagen er særligt udsatte vil vi være yderligere opmærksomme på at tilgodese det enkelte barn ved bl.a. at:

  1. Arbejde ud fra en anerkendende og inkluderende pædagogik
  2. Tage udgangspunkt i barnets personlige egenskaber, det barnet kan og det, der lykkes
  3. Være selvreflekterende og arbejde med fortællinger og praksishistorier
  4. Tage udgangspunkt i det enkelte barn  Udvise positiv særbehandling
  5. Bruge kommunens fagfolk

Arbejdet med pædagogiske læreplaner

Når vi i Strib SFO arbejder med læreplanstemaer, sker det med udgangspunkt i vores pædagogiske årshjul. Årshjulet bliver udarbejdet og besluttet af personalet i fællesskab. Her inddeler vi ligeledes årshjulet i kvartaler, så der hvert kvartal arbejdes med ét læreplanstema ad gangen.

Endeligt udarbejder hvert team en aktivitetsplan for én måned ad gangen. Det er på baggrund af denne aktivitetsplan, at gruppen udvælger sig en aktivitet som evalueres ud fra SMTTE modellen.