MENU
Aula_close Layer 1
Middelfart kommune
Mobil menu

Værdigrundlag

Strib Skoles værdigrundlag

Strib Skole ønsker at fremme et læringsmiljø der udfordrer eleverne alsidigt, og hvor der lægges vægt på at eleverne tilegner sig:

 • Faglig viden og færdigheder
 • Praktisk – musiske færdigheder
 • At kunne arbejde selvstændigt og at samarbejde
 • At undre sig, tænke kritisk og danne egne meninger
 • At selvværd, ansvar, tolerance og respekt for hinandens forskellighed er en selvfølge

 

Læringsmiljøet er kendetegnet ved:

 • At bevægelse indgår som en naturlig del af skoledagen
 • At undervisningen understøttes af læring på mange måder
 • At skoledagen har variation og sammenhæng
 • At der er udfordringer til alle
 • At der er demokratisk læring
 • At alle deltager i fællesskabet (inklusion)
 • At alle har værdi for fællesskabet
 • At arbejdet med læsning sker i alle fag
 • At IT indgår som en integreret del af undervisningen
 • At den internationale dimension indarbejdes
 • At entreprenørskab indarbejdes