MENU
Aula_close Layer 1
Middelfart kommune
Mobil menu

Takster

Moduler og takster

www.middelfart.dk/Borger/Born%200-6%20aar/Takster

SFO:

  • Heldagsmodul:

Giver ret til såvel morgenpasning som eftermiddagspasning på skoledage, samt heldagspasning på skolefridage og feriedage.

  • Morgenmodul:

Giver ret til pasning om morgenen på skoledage fra SFOens åbningstid og indtil skoledagens begyndelse.

Fripladstilskud – Tidlig SFO og SFO

  • Økonomisk fripladstilskud:

Ydes efter gældende regler. Ansøgning skal ske på www.middelfart.dk under selvbetjening, eller på www.Borger.dk, hvor der under ”Familie og børn” vælges ”Børnepasning”, og derefter ”Fritidsordninger og fritidshjem”

Økonomisk fripladstilskud beregnes ud fra husstandens aktuelle indkomst.

  • Søskendetilskud:

Har en familie mere end ét barn i dagtilbud/SFO gives søskendetilskud. Det gælder såvel kommunale som private ordninger – bortset fra SFO på privatskoler.

Der betales fuld pris for den dyreste plads, men kun halv pris for øvrige pladser.

  • Socialpædagogisk fripladstilskud:

Ved ansøgning om socialpædagogisk fripladstilskud skal der rettes henvendelse til SFO-lederen.

Forud for ansøgning om socialpædagogisk fripladstilskud skal der være ansøgt om økonomisk fripladstilskud, og barnet skal være indmeldt i SFO. Ved behandling af ansøgninger om socialpædagogisk fripladstilskud tages både pædagogisk behov og familiens aktuelle husstandsindkomst i betragtning.